Tarih

TÜRKLER’İN KULLANDIKLARI ALFABELER Göktürk Uygur Arap Latin Kiril Kullanıldığı dönem VII-IX. yüzyıllar VIII-XVIII. yüzyılar XI-XX....
Eski Türkçe: Eski Türkçe devresi, Türk dilinin bilinen ilk devresidir, ana Türkçe devresidir. Türkçe’nin bütün...
Türk dili, Ural-Altay dil grubuna dahil olup, Moğol, Tunguz, Kore ve Japon dillerinin de yer...
Türk Tarih Kurumu, ülkemizde bizzat Atatürk’ün direktifleriyle kurulan kurumların başında gelmektedir. Atatürk, özellikle Avrupa devletlerinin...