Tarih

Osmanlı Sultanları – Sultan I. Ahmed 14 yaşında hükümdâr olub 14 sene Padişahlık etmiş bulunan...
Osmanlı Sultanları – Sultan III. Mehmed III. Mehmed, II. Murad’ın Sâfiye Sultân’dan 1566’da dünyaya gelen...
Osmanlı Sultanları – Sultan III. Murâd Selim II ile Hasekisi Nur-Bânû Sultân’ın oğulları olub, babasının...
Osmanlı Sultanları – II. Selim (Sarı Selim) Sarı Sultân Selim diye de bilinen II. Selim...
Osmanlı Sultanları – Kanuni Sultân Süleyman Kanunî Sultân Süleyman devrine şarkıyâtçı Ortalon’un söylediği şu sözlerle...
Osmanlı Sultanları – Yavuz Sultân Selim Karakterinin sertliğinden dolayı “Yavuz“ ve şehzâdeliğinden beri “Selim Şah“...