Tarih

Osmanlı Sultanları – Sultan II. Süleyman II. Süleyman, Sultân I. İbrahim’in Hasekisi Sâliha Dil-âşûb Vâlide...
Osmanlı Sultanları – Sultan IV. Mehmed Osmanlı tahtına, İslâm hukukunun aradığı şartların çoğunluğu bulunmadan gelen...
Osmanlı Sultanları – Sultan I. İbrahim Sultân I. Ahmed’in Mahpeyker Kösem Sultân’dan 1615 yılında dünyaya...
Osmanlı Sultanları – Sultan IV. Murâd I. Ahmed’in Mah-peyker (Kösem) Sultân adlı hanımından 28 Cemaziyülevvel...
Osmanlı Sultanları – Genç Osman (Hâile-i Osmaniye) Hâile-i Osmaniye, yeniçerilerin kazan kaldırarak II. Osman’ın canına...
Osmanlı Sultanları – Sultan I. Mustafa Sultân Mustafa, iki defa Osmanlı tahtına oturmuştur: Birincisi: Kasım...