Gökben’den Ajda hakkında şok iddialar!

  • 02 Nisan 2015
  • 493 kez görüntülendi.
Gökben’den Ajda hakkında şok iddialar!
Reklam
Bugün’den Okan Işık’ın haberine göre Gökben, “Beni tehdit etti. Her gün arayıp ağıza alınmayacak küfürler savuruyordu. Bunlar yüzünden mesleği bıraktım” dedi.

Aj­da Pek­ka­n ’­ın fan­la­rı yıl­lar ön­ce ya­pı­lan bir ha­be­ri sos­yal med­ya­da ya­yın­la­ya­rak, sü­pers­tar ile  Gök­ben ara­sın­da ya­şa­nan kıs­kanç­lık kav­ga­sı­nı gün yü­zü­ne çı­kar­dı.

‘Sa­rı­şın­lar sa­va­şı’ baş­lık­lı ha­ber­de; Aj­da Pek­ka­n ’­ın git­ti­ği bir ku­lüp­te Gök­be­n ’­in res­mi­ni yer­den ye­re vur­du­ğu id­di­a edi­li­yor­du.  Bu ko­nu hak­kın­da yıl­lar son­ra ko­nu­şan Gök­ben, ya­şa­nan­ları anlattı. Aj­da Pek­ka­n ’­ı as­la af­fet­me­ye­ce­ği­ni belirten Gök­ben, “Aj­da be­ni çok ta­ciz et­ti.  Her ge­ce çık­tı­ğım me­ka­nı dol­du­ru­yor­dum.  Be­ni din­le­me­ye gel­di­ğin­de gü­zel­li­ği­mi gö­rün­ce ödü pat­la­dı.

BENİ TEHDİT ETTİ

Çı­kış­ta ba­na omuz attı. Teh­dit et­ti. Bu­nun­la da ye­tin­me­di. Be­ni her gün ara­yıp kü­für­ler edi­yor­du. Kıs­kanç­lık­tan afiş­ler­de­ki re­sim­le­ri­min göz­le­ri­ni oyu­yor­mu­ş” de­di.

SA­NAT DÜN­YA­SIN­DA DOST­LUK YOK

Mes­le­ği­ni ken­di­si­ne ya­pı­lan­lar­dan do­la­yı bı­rak­tı­ğı­nı da di­le ge­ti­ren Gök­ben, “Bun­la­rın yap­ma­dı­ğı ah­lak­sız­lık yok ama şim­di hep­si lady ol­du­” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ün­lü sa­nat­çı, sa­nat dün­ya­sın­da  dost­lu­ğun ol­ma­dı­ğı­nı da vur­gu­la­dı.

PLAYBACK YAPARAK İNSANLARI UYUTUYORLAR

Şimdiki şarkıcıların playback konserlerle insanları uyuttuklarını belirten ünlü sanatçı, “Demet Akalın işten işe koşuyor. Bunlar teknolojik sanatçılar. Playback yaparak para kazanıyorlar. Biz bu mesleği erken yapmışız. Şimdi olsaydım yıkar geçerdim” diyerek yeni bir polemiğin fitilini de ateşledi.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.